Club

Visie van onze Voorzitter


In 2015 vierde Volley Bredene zijn 50-jarig bestaan!


Willy Avereyn en Willy Vanhooren (ex-burgemeester) startten in 1965 onze volleybalclub. Aanvankelijk was er enkel een herenploeg, maar vijf jaar later deed ook de eerste vrouwenploeg haar intrede!


Jaren later was het resultaat van het vele trainen er. Zowel de dames- als de herenploeg schopten het tot in eerste nationale!

Gemiddeld genomen telt onze vereniging een 200 leden.  Volley Bredene wil blijven inzetten op jeugd. De jeugd is onze toekomst!


Alle jongeren moeten de kans krijgen om van hun sport te kunnen genieten. Tot en met de leeftijdscategorie U15 wordt ernaar gestreefd alle spelertjes zoveel als mogelijk in te zetten. Dit kan ten koste gaan van het wedstrijdresultaat en de eindklassering. Toch zijn we ervan overtuigd dat enkel zo al onze leden zich volledig kunnen ontwikkelen, ieder op zijn/haar niveau. Hiervoor rekenen we op het begrip van de spelers, maar ook op dat van de ouders. Als club willen we positief bijdragen tot het mee ontwikkelen van sociale vaardigheden. Deze zijn vereist in elke teamsport en kunnen ook positief bijdragen in het verdere leven.


Want een Volleybalclub is veel meer dan Volleybal alleen. Regelmatig zijn er teamactiviteiten waaraan kan deelgenomen worden. Op deze gelegenheiden leert men mensen kennen en worden  soms nieuwe vriendschappen gesloten. De activiteiten zijn er uiteraard ook om de clubkas wat te spijzen. Samen met de hulp van onze sponsors zorgen deze inkomsten er voor dat de lidgelden relatief laag kunnen gehouden worden.


We proberen altijd tijdens het organiseren van activiteiten onze sponsors te betrekken. Op die manier willen we de band met onze sponsors versterken!

Als bestuur hebben we onszelf een ambitieuze doelstelling opgelegd. We zullen alles in het werk stellen om de huidige lidgelden de komende jaren aan te kunnen houden. Maar hiervoor hebben we ook jullie hulp nodig!


Vrijwilligers tijdens activiteiten zijn zeer welkom. Zonder hen zijn er geen activiteiten meer! Enkel zo kunnen we u of uw kinderen een toffe club blijven aanbieden.

Ondertussen hebben we ook onze eigen webshop die zijn virituele deuren heeft geopend! Daar is sportkledij, sportschoenen en zoveel meer te verkrijgen met clubkorting.

Kortom, we blijven met veel enthousiamse werken aan een toffe club, zodat onze stichters en voorgaande besturen fier kunnen blijven op wat zij in gang hebben gezet!


Pascal Looffen

Voorzitter Volley Bredene